Peer Steinbrück bei Circus Halligalli

Peer Steinbrück geht zu Circus Halligalli…gute Idee oder falsche Art Wahlkampf zu machen?

LG
Tobi

PS: Ich als junger Mensch finds gut :stuck_out_tongue:

Gute Idee - schaden kann es ihm nicht…